Т.К. Қабиеватындағы шәкіртақыны химия және химиялық технология факультетінің ең үздік студенті   Хамзин Жасұланға тапсыру.  (2014 г.)

Шәкіртақының  ұйымдастырушысы және демеушісі химия ғылымдарының докторы, профессор Қайырбеков Жақсынтай