1.  Гетерогендік катализ теориясына кіріспе. – Алматы, 1994. – 292 б. / А. Қ. Қоқанбаевпен бірге.

2.     «Жалпы химиялық технология» : оқу құралы. –Алматы : Қазақ университеті, 2009. – 244 б. / Е. А. Әубәкіров, Ж. К. Мылтықбаевамен бірге.

3.  «Жалпы химиялық технология практикумы» : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2011. – 102 б. /  Е. А. Әубәкіров, Ж. Х. Ташмұхамбетова, Ж. К. Мылтықбаевамен бірге.

4.Катализаторларды электрохимиялық әдіспен зерртеу : арнайы пән бойынша лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2001. – 35 б. / Р. Г. Баишева, З. К. Канаева, К. А. Жубановпен бірге.

5.   Қоңыр көмірден гумин қышқылдары мен олардың тұздарын бөліп алу жолдары : әдістемелік нұсқау. – Алматы : Қазақ университеті, 2006. – 30 б. / Ж. Т. Ешова, А. Ж. Каирбековпен бірге.

6.     Қоңыр көмірден гумин қышқылын синтездеу.  Алматы : Қазақ университеті, 2000– 28б. / К. А. Жубанов, Ж. Т. Ешова, А. Ж. Қайырбековпен бірге.

7.     Органикалық химия мен химиялық технологиядағы каталитикалық процестер : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2002. – 187 б. / К. А. Жубанов, Е. А. Әубәкіровпен бірге.

8.     Өнеркәсіптің каталитикалық синтезі : арнайы пән бойынша лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2001. – 40 б. / К. А. Жубанов, Ж. Х. Ташмухамбетова, З. К. Канаевамен бірге.

9.     Химия жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерге арналған ескертпе кітапша. – Алматы : ҚазМУ. – 1994 – 25 б. /  А. Қ. Қоқанбаев, Д. М. Жусипалиевамен бірге.

10.         Каталитическая гидрогенизация углей : методические указания к лабораторным работам по курсам «Общая химическая технология» и «Химическая технология». – Алматы : Қазақ университеті, 2000. – 18 с. / Соавт.: К. А. Жубанов, Э. Н. Якупова, А. Ж. Каирбеков.

11.         Практикум по общей химической технологии : учебное пособие. – Алматы : Қазақ университеті, 2013. – 108 с. / Соавт.: Р. М. Мойса, Е. А. Аубакиров, Ж. Х. Ташмухамбетова, Г. К. Василина, Ж. К. Мылтыкбаева.

12.         Промышленный каталитический синтез : методические указания к лабораторным работам по специальной дисциплине. – Алматы : Қазақ университеті, 2000. – 38 с. / Соавт.: К. А. Жубанов, Ж.Х.Ташмухамбетова, З.К.Канаева.

13.         Синтез гуминовых кислот и их солей из бурых углей : методические указания к лабораторный работе по курсам «Общая химическая технология» и «Химическая технология». – Алматы : Қазақ университеті, 2000. – 20 с. / Соавт.: К. А. Жубанов, Ж. Т. Ешова, А. Ж. Каирбеков.

14.         Электрохимические методы исследования катализаторов. – Алматы : Қазақ университеті, 2000. – 25 с. / Соавт.: Р. Г. Баишева, З. К. Канаева, К. А. Жубанов.